Kyselyiden muodostaminen


Aineiston rajaaminen

Aineiston rajaaminen

Kyselyä muodostettaessa tulee ensin tehdä halutut rajaukset aineistoille,
joista kysely suoritetaan. Jokaisen rajausehtovalinnan jälkeen pitää odottaa, että
sivu ehtii latautua (sivu "välähtää" näytöllä), muuten rajausehto jää kyselystä pois.

 • Aineisto: Valitaan, minkä tilaryhmän aineistoa käsitellään.
 • Kasvi: Valitaan, minkä kasvin tietoja tarkastellaan.
 • Lajike: Tarkennetaan kasvitason rajausta tarvittaessa.
 • Maalaji: Valitaan, minkä maalajin mukaan halutaan kyselyä tarkentaa.
 • Maan multavuus: Valitaan maan multavuuden mukaan kyselyn tarkennus.
 • Vuosi: Valitaan, minkä vuoden aineistoista kysely suoritetaan.

 • Alueen rajaaminen

  Alueen voi rajata kunnan tai maaseutukeskusten mukaan.
  Valitse alasvetovalikosta rajattava kunta (maaseutukeskus)
  ja napsauta Lisää rajauksiin -painiketta. Palaa päänäytölle napsauttamalla Takaisin paniketta

  Kunnan / Maaseutukeskuksen rajaaminen


  Vertailutila

  Kenttään syötetään halutun vertailutilan maatilan tilatunnus, johon tuloksia verrataan.
  Vertailutilan tiedot näytetään tuloksissa omana taulukkonaan koko aineiston vierellä.

  Raportit

  Raportit -valinnasta valitaan tulostettavien raporttien sisältö aiemmin valituilla rajausehdoilla
  Vertailuraporteilla valitaan tulostettavien raporttien ryhmittelytaso.
  Raportit
  Tulostettavat raportit valinnalla valitaan mitä raportilla näytetään aikaisemmin valittujen rajausten ja ryhmittelyjen perusteella.

  Raporttien tietosisältö

  Vertailuraportti Raportin sisältö
  Maan ravinnepitoisuus Maanäytteiden mukaiset keskimääräiset lohkojen ravinnetilanteet. Tämä tuloste kertoo peltolohkojen ravinnetilanteen, jonka perusteella esimerkiksi lannoitussuunnitelma lasketaan.
  Lannoitus Käytettyjen lannoitemäärien perusteella lohkoille annetut ravinnemäärät kiloina (kokonaistyppi, -fosfori, -kali, karjanlannan typpi, -fosfori ja -kali
  Kasvinsuojelu Tulostetaan rikkakasvintorjunta-, kasvusääteenkäyttö-, tuholaistorjuta-, kasvitautien torjunta- ja myöhäinen kasvitautien torjunta- tapahtumien lukumäärät
  Kylvöt Vertailuun mukaan tulleiden aineistojen kylvöpäivä ja -määrä, peittausaineen määrä, käytetty kylvötiheys (kpl /m2), siemenen tuhannen siemenen paino sekä itävyysprosentti