Tilakohtaiset tiedot


Tilatietojen haku

Tilakohtaisiin tietoihin pääsevät vain käyttäjät, joilla on oikeus
tilaryhmiin ja jollekin tilalle. Käyttäjän tulee tietää tilan salasana,
jos hänellä ei ole rekisteröityä oikeutta haluamalleen tilalle.

Myyntierät

Tiltu -kenttään syötetään sen tilan tilatunnus, jonka tietoja halutaan katsella.
Vuosi -listasta valitaan se vuosi, jonka aineistoja halutaan katsella.
Kun tiltu ja vuosi on valittu, napsautetaan Hae tiedot -painiketta


Raporttien tietosisältö

Raportti Raportin tietosisältö
Lohkotiedot Näytetään peltolohkojen perustiedot
Viljavuus Näytetään lohkojen maanäytteiden mukaiset ravinnetiedot
Muokkaus Näytetään lohkoilla toteutetut muokkaus tapahtumat
Kylvöt Näytetään lohkoille toteutetut kylvötapahtumat
Lannoitus Näytetään lohkoille toteutetut lannoitustapahtumat
Havainnot Näytetään lohkoilta tehdyt havainnot
Kasvinsuojelu Näytetään lohkoilla toteutetut kasvinsuojelu tapahtumat
Satotiedot Näytetään satotiedot
Myyntierät Näytetään tilalta myytyjen tuotteiden myyntierätiedot